Podignimo letvicu visoko

U sklopu projekta Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. pod nazivom “Podignimo letvicu visoko” organiziran je besplatni četverodnevni kamp za osobe s invaliditetom i djecu

Više »